Info
Teknikutvecklingen har efter 7 års drift lett till att vi har problem att underhålla graph.sensefarm.com på ett säkert sätt.
Vi planerar därför att flytta aktiva kunder till vårt nya system hub.sensefarm.com efter denna odlingssäsong.
Sensefarm logo